Så tog då fullmäktige steget mot Kaos

Det blev en debatt om stadsdelsnämnderna, så klart.
Problemet är bara att debatten blev mestadels lika amatörmässig som den utredning SLK tagit fram och som ligger som underlag för avvecklingen av stadsdelsnämnderna.
Debatten präglades liksom utredningen av fler frågor än svar. Det struntade majoriteten i Göteborgs Fullmäktige i.

Sveriges näst största stad tog idag beslut om den största förändringen i stadens historia på nära 30 år.  Man gjorde det utan att riktigt veta vad vi ska göra nu.
Därför kommer nu det närmaste året bestå i en att ”ny” stad ska växa fram och man har ikväll lagt den makten delvis hos en massa tjänstemän.
För nu kommer stadsdirektörer, stadsdelsdirektörer, utvecklingsledare, sektorschefer och områdeschefer och andra samlas gång på gång. Man kommer tillsätta grupper och nya utredningar och man kommer skynda fram en lösning för om ett år ska det vara klart och sjösatt. Detta alltså om ett projekt där de som ikväll röstade ja inte ens själva vet vad som kommer ske nu.
De enda man inte kommer prata så värst mycket med är medarbetare nere på golvet för nu ska stadens högst betalda tjänstemän få visa vad de lärt sig när de skaffade sina högskolepoäng!
Det lustiga är att i stor del kommer nu också samma personer som tog fram den bristfälliga utredning som fullmäktige idag godkände också nu fortsätta sin skapelse byggd på den allra sköraste blålera.

Det jag kommer minnas mest från denna är ändå den socialdemokratiska politikern som menade att ”Problem som uppstår kan vi väl lösa på vägen”.
Man vet alltså inte målet med vad man nu beslutat om. Gång på gång stod politiker efter politiker och erkände att de själva inte riktigt vet vad de säger ja till samtidigt som de försökte låtsas som att de har bra koll.

Ett professionellt fullmäktige hade sagt ”Återkom med en bättre utredning där tidsplanen är något som faktiskt är genomförbar utan att det leder till kaos och där mål och mening tydligt är inskrivet och där risker och där vinsten fullt ut med förändringen är utredd”
Så synd att Göteborg inte har något professionellt fullmäktige…

Siffrorna i beslutet blev: Ja 49 Nej 30 Frånvarande 2

Göteborgs fullmäktige tog idag ett beslut som kommer leda till kaos.
Göteborgs fullmäktige borde skämmas.

Stadsdelarna och det politiska kaoset

Den 21 november kommer fullmäktige i Göteborg besluta om att avveckla stadsdelsnämnderna i Göteborg.

Det var i somras som utredningen från stadsledningskontoret kom och redan då kände jag, och många andra, att tiden 1 1/2 år var för kort om man ville göra detta på ett bra sätt. Men istället valde stadens valda politiker att klanta till det och man bordlade ärendet gång på gång. Därför togs inte beslutet förrän den 6 november och nu är det alltså 13 månader kvar lite drygt tills dess att Göteborg istället för stadsdelar ska få gigantiska nämner inom olika områden.
Att utredningen som SLK (stadsledningskontoret) gjort innehåller många brister och framförallt saknar många viktiga punkter struntade de folkvalda i. De blev efter alla bordläggningar så pigga på att besluta så de tog ett beslut trots att de inte ens har all information. De ville väl helt enkelt bestämma lite.

Låt mig först stanna upp och säga att jag är en av dem som anser att stadsdelarna bör göras om. De har inte blivit som det var tänkt men det som är mest spännande när det gäller stadsdelarnas framtid är att det hela tiden handlat om allt eller inget. Antagligen ska vi ha dem eller så lägger vi ner dem.
Att fundera på om det fanns en annan väg att gå har hela tiden varit helt uteslutet och hela saken har blivit en tjänstemannaleksak understödd av en just nu enormt inkompetent politisk ledning vars enda intresse verkar vara att skrämma slaget på Göteborgarna och prata som om att Göteborg kommer gå i konkurs i morgon.
Fast även många av de som sitter i opposition idag agerar lika ansvarslöst. Socialdemokraterna som i flera år haft makten i Göteborg har haft alla chanser att utveckla stadsdelsnämnderna men istället har man knoppat av dem och strött pengar rakt in i gigantiska organisationer som t.ex Intraservice, en förvaltning i sig som snart sköter allt utom rengöring av toaletterna i stan, och som är en förvaltning där du får leta ganska länge innan du hittar någon som säger ”Jag är jättenöjd med Intraservice och hjälpen de ger”
Där kan man fråga sig varför t.ex Socialdemokraterna inte begärt en utredning om hur bra det egentligen blev med centraliseringen av ungefär allt som rör administration och IT. Blev det bättre när allt hamnade under samma tak?

Det som gör detta extra sorgligt är att det inte finns någon debatt i Göteborg just nu. Staden har gått från att vara en stad där man vågat ryta ifrån till att bli en stad där diskussion, debatt och infall är totalt frånvarande. Göteborg har förvandlats till en gigantisk blålerafylld gyttjepöl där jasägare och folk som jamsar med upptar all yta och där samtidigt ointresset från resten gör att det just nu går att ta vilka beslut som helst i Göteborg.

En del av denna skuld kan vi lägga på media. Vi vet alla att tidningar som GP fullständigt älskar när någon stackars tjänsteman inom kommunen gjort fel. Då hängs hen ut och ordet Muteborg används friskt. Men det politiska spelet i staden struntar GP och resten av media i.
De ”glömmer” att i många fall av vanskötsel och andra kolsvarta rubriker som drabbat Göteborg så sitter det politiker bakom som borde haft mer koll. För det är politikerna som har makten i stan, inte tjänstemännen. De ska läsa igenom den fakta de får och de ska ha kontroll över att de beslut de tar också efterlevs. Att sparka en direktör eller tjänsteman gör då att man riktar uppmärksamheten ifrån sig själv vilket är fegt och fullständigt ansvarslöst.
Ja, det politiska livet i Göteborg mår inget bra och i grunden blir det en fara för demokratin i stort. Där har media ett stort ansvar och media tar inte det ansvaret idag.
Därför har det inte funnits någon debatt i Göteborg gällande stadsdelsnämnderna. Därför är det ingen som ifrågasätter eller orkar bry sig. Därför får politikerna rusa fram som de vill utan att någon egentligen bryr sig. Fast i det här fallet kommer man bry sig senare men då är det försent.

Göteborg är en enormt segregerad stad. Det är vi alla överens om. Bara det borde göra att man borde satsa på stadsdelarna istället. Man borde visa upp sig sig och verka nära medborgarna och inte bygga hus som jättebygget där Grund och förskolan idag sitter i Gamlestan. Ett hus som mer påminner om en borg än om en öppen förvaltning.
Man borde agera så att invånarna kommer närmare kommunen och myndigheterna, inte tvärt om. Det är ett sätt att agera för att få med alla på tåget.  Att idag skylla på diverse saker som inte ”blev bra” är helt och hållet att inte ta ansvar för sina egna handlingar.
Stadsdelsnämndernas politiker borde visat sig mer ute. Både bland de som bor i stadsdelen men också bland personalen. Under de 14 år jag arbetade inom äldrevården hade vi besök en gång av en politiker. Att det inte skett oftare är ingenting annat än ren lathet och ovilja att ta sitt uppdrag på allvar. Nej det som blev fel med stadsdelarna är saker som man kunde ha ordnat upp. Man kunde flyttat ut delar av Intraservice så att stödfunktionerna kom närmare de som faktiskt behöver dem. Man skulle aktivt ha sett till att i de fall där stadsdelarna behövde samarbeta också gjorde det. Man borde också ha ställt hårdare krav på den politiska styrningen i stadsdelarna. Ja det finns massor man kunde gjort för att göra stadsdelarna bättre.

Men nu är det som det är. Den 21 tas beslutet och den 1 januari 2021 kommer allt förändras. Fast fortfarande kommer beslutet grunda sig på en ofullständig utredning och där frågorna är långt fler än svaren, och slutligen kommer här en del av dem:

* Hur ska denna förändring finansieras? I Alliansens budget står det inte ett ord om detta. Vart ska pengarna tas ifrån?
* När sker det en riskanalys? Borde den inte gjorts innan beslut togs?
* Varför har inte en enda anställd av mer ”på golvet karaktär” fått yttra sig i SLK’s utredning?
* Var kan man läsa om syftet med omorganisationen? Eller bygger allt på att ”Malmö  har ju gjort det ju!”  Malmö är ju en stad som nämns ofta just nu när det gäller förändringar i Göteborg. Vad exakt är det som är så bra i Malmö just nu? Är deras skjutglada klimat något vi ska eftersträva?
* Har man gjort en ekonomisk konsekvensanalys? Var någonstans finns den att läsa? Eller kommer den 4 år efter genomförandet där den då går att sammanfatta med ”oj så tokigt de blev”
* Varför skjuter man inte fram datum för genomförande med tanke på att man sköt upp beslutet i kommunstyrelsen 3 månader?

Som sagt, frågorna är många och så blir det när dåligt genomförda utredningar som egentligen borde skickats tillbaka istället blir godkända Göteborgs flesta partier.
För en sak lär man sig av detta när man bittert konstaterar att nästan alla partier oavsett vilken partifärg de har nu genomför detta:

Politisk inkompetens och kaos har ingen politisk färg.