LEX Daniel

(Låter detta inlägg sitta här längst upp ett tag……)
Satt och funderade lite…
Tänk om det fanns en Lex Daniel…
* Ingen ska behöva vänta mer än en vecka på att en individuell vårdplan upprättas.
* Ingen ska behöva vänta mer än en vecka på samtalskontakt
* Inför en tillfällig LPT, max en vecka, för personer med självmordsrisk. Under denna tid ska alla resurser sättas in för att kunna erbjuda en vårdplan som passar patientens behov och där självmordsrisken också bedöms. 
* Inför en nationell databas där alla patienters utskrivna mediciner registreras. Detta för att hindra att för mycket mediciner skrivs ut genom att man besöker olika läkare
* Landstingen ska vara skyldiga att erbjuda personer med ADHD (och andra Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) kurser och stöd i sitt funktionshinder.
* Människor som missbrukat sina mediciner ska ej kunna få ut mer än en veckas ranson i taget på apoteken.
* Varje landsting ska vara skyldiga att erbjuda en psykvård som är anpassad för människor med NPF.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *