Optimerad Bemanning: Avtalsbrott???

Framför mig har jag ett papper. Detta papper heter ”Lokal överenskommelse för Göteborgs Stad *stadsdel* utifrån Kollektivavtal om rätt till heltid – deltid en möjlighet och om individuell verksamhetsanpassad schemaläggning. DNR 1821/11” (de gillar långa namn i kommunen)
Detta är alltså det lokala avtal som min arbetsgivare gjort upp med kommunal. Där står det om hur, när och varför det lokala avtalet finns. Först kanske man reagerar på att vi idag har ett löneavtal där ordet TimeCare nämns väldigt ofta (när tid finns ska jag lägga ut hela avtalet för det är väldigt intressant att läsa)
Nåväl, idag tänkte jag att vi skulle ta och titta lite på paragraf nummer 6…

§ 6 Schemaprocessen
Medarbetarens schema och schemaprocessen är en viktig arbetsmiljöfråga.
Varje arbetsplats ska på APT ta upp vilka regler som gäller för
schemaläggningen.
Enhetschef för bemanningskrav (inklusive behov av resurspass) och fastställer
schemat. Medarbetare lägger in påverkningsbart schema i TimeCare och har
ansvar, utifrån avstämning, för att se över det egna saldot inför kommande
begränsningsperiod.
Regler för schemaläggningen;
Vecka 1: Chef fastställer bemanningskraven
Vecka 1-2: Medarbetaren lägger in påverkningsbart schema
Vecka 3-4: Schemaansvariga diffar
Vecka 4: Chef fastställer schema
Vecka 5-6: Schema hängs
Behovet av att schemalägga resurspass uppstår först när tillgången på personalresurser överstiger enhetens bemanningsbehov.

Om vi börjar från slutet…
För er som följt med i denna cirkus så kanske ni kommer ihåg att vi personal fick information om att upp till 20% av vår arbetstid skulle läggas in som resurspass. Detta rimmar väldigt konstigt med avtalet då detta säger att ”Behovet av att schemalägga resurspass uppstår först när personalresurser överstiger enhetens bemanningsbehov”.
Det är väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att innan schemat är lagt veta hur mycket personal som behövs och inte behövs på enheten. Dessutom handlar det ju också om hur många som faktiskt väljer att gå upp i tjänst eller till heltid. Många kommer inte att göra det, och då kommer det inte finnas det drös av personal utöver som alla verkade ha räknat med.
Fast mer än något annat så visar ju paragraf 6 ovan här att arbetsgivaren mycket tydligt brutit mot sitt egna avtal. Det står klart och tydligt att medarbetaren ska ha 2 veckor på sig att lägga sitt påverkningsbara schema/önskeschema. Detta har inte uppfyllts, utan vissa fick bara en till två dagar på sig med tanke på det ständigt återkommande strul som TimeCares märkliga meddelanden medfört.
Fortsätter vi sedan så har heller inte diffningen fungerat då programmet kraschat och där en del till och med fått det dom redan diffat raderat (ingen verkar ha hört talas om det där som kallas för backup)
Som en del säkert också vet gjorde jag en anmälan till Kommunal för snart två veckor sedan om införandet av Optimerad Bemanning. Jag har väntat på någon form av svar på det hela, och någon form av svar kom i slutet av veckan. För det första ska jag träffa min högsta chef på tisdag då hon, ”är intresserad av att höra mina åsikter”, och för det andra kommer en del från Optimerad Bemanning ut till arbetsplatsen i morgon för att ”Hjälpa er fixa till ett bra schema”.
Det faktum att man brutit mot avtalet verkar ingen ta någon som helst notis om, och läser man mailet som lämnades ut kan man lätt tro att det är vi i huset som inte förstår hur saker och ting fungerar. Man utelämnar allt strul som varit i mailet utan meddelar att man gjort upp med Kommunal och områdeschefen om att komma ut. Varför man gjort det nämner man inte.
Jag träffar gärna min högsta chef, hon är trevlig och rolig att prata med, men hon satt inte med i den projektgrupp som finns för Optimerad Bemanning. Det är alltså inte heller hon som satt en tidsplan som inte fungerat. Det är lite som att någon anmäler ICA för gammal blandfärs men sedan får anmälaren träffa någon från Hemköp.
Slutligen (ännu en gång:
Oavsett hurdant schema det blir denna vecka som kommer så är det fortfarande ett avtalsbrott då vi INTE hade 2 veckor på oss att lägga in vårt önskeschema. Faktum är också att programmet TimeCare uppenbarligen inte varit rätt inställt och det är faktiskt inte min huvudvärk. Att det också strulat under vecka 3 gör nu att kaoset blir allt djupare. Det var arbetsgivaren som satte tidsplaneringen för det här, inte jag eller någon annan medarbetare. Det är också helt fantastiskt att det, på ren svenska, ska vara så förbannat svårt för dom att erkänna den enda sanningen som finns här:

”Vi gjorde fel”

Så hur kommer detta att sluta nu då? Jo,som det brukar. Jag kommer få en stämpel till i passet som kallas för ”Bråkstake”, och arbetsgivaren lufsar på i samma fart som innan. För så har det alltid varit och kom inte till Göteborg och tro att du kan få den staden att erkänna att de gjort ett misstag.
Kanske är det bättre att gå tillbaks till att bråka om HBTQ rättigheter med religiösa fanatiker igen. Fan vet inte om det var lättare.

Bookmark the permalink.

7 Responses to Optimerad Bemanning: Avtalsbrott???

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *