Optimerad Bemanning: När saker får kosta pengar, ja då kostar det

Del 4 av 5 i serien om Optimerad Bemanning
Det här med vad som sker med skattepengarna inom kommunen är något som det pratas alldeles för lite om i svensk media eller i stugorna. De flesta vet att kommunerna idag har upphandling på det mesta och någonstans verkar folk tro att genom denna upphandling så får kommunerna bra avtal och priser. Inget kunde vara mer fel.
Vi tar ett paket med Hönökaka för skojs skull och så handlar vi det på ett företag som levererar hem till dig. Där får du betala 28.50 kr. Kommunen däremot som borde, genom sin storlek, få bra priser betalar 47 kr. Nu säger då någon expert på ämnet.
”Ja men du förstår väl att inte vi kan åka och handla hönökakor hur som helst. Vem ska betala för personalen!? Du har ju glömt att räkna med kostnaden som tillkommer om man räknar timmar som personalen får lägga ner på att handla hönökakan!”
Visst stämmer det för den största kostnaden i en kommunal verksamhet är just personalkostnader. Genom att handla hönökakan och få den levererad slipper man den kostnaden som det skulle bli om personalen åkte och handlade, och nu levereras maten till verksamheten och man behöver bara packa in den, och personalen kan ägna sig åt annat. Det är säkert också därför ett paket Oboy kostar 10 kr mer för kommunen än för en privatperson eller att ett paket Falu Rågrut kostar 13 kr mer.
Denna inställning med hur mycket personal får kosta, eller inte kosta, gäller allt utom en sak: Schemaplanering efter modell TimeCare. Där finns det en aldrig sinande källa av skattemedel. Det finns också en stor summa pengar som går till konsultarvode, utbildningar och annat, en väldigt stor summa pengar.
Jag tror det bästa exemplet på hur mycket timmar som läggs ner på TimeCare enklast förklaras genom att beskriva en schemaperiod, som hos oss varar i sex veckor. Jag vill poängtera att detta är hur det såg ut innan Optimerad Bemanning kom till…

Vecka 1: All personal lägger in sina önskescheman. Detta tar olika lång tid beroende på datorvana och annat. Varje dag under en period läggs in genom att man helt enkelt skriver in de tider man vill jobba på och de tider man vill vara ledig.
Vecka 3: Schemaansvariga sätter sig och skriver ut schemat för nu ska det diffas. Med diffning menas att man nu ska flytta omkring tiderna så att det finns täckning på alla dagar och tider efter de bemanningskrav som finns. Detta kan göras på lite olika sätt. En del platser, de flesta idag, diffar direkt på datorn där personal får logga in och där se hur de kan flytta sina tider så att det passar verksamheten och dom själva. Andra arbetsplatser skriver ut önskeschemat och personalen får sedan sitta där och flytta tiderna. Grundprincipen är densamma oavsett system.
Vecka 5: Nu ska alla diffningar vara klara och schemat ska nu göras helt färdigt. Det är extremt sällan som alla dagar stämmer och då är det schemaansvariga som får flytta och ta bort/lägga till. Det kan emellanåt vara tidsödande och ligger också ofta till grund för att någon/några blir sura för att just dom måste flytta på sig. Lägg också till arbetsregler och annat som emellanåt gör att det kan bli svårt att hitta någon som faktiskt kan jobba utan att det krockar med allt från 11-timmarsregler till för många dagar i rad etc.
När schemat väl är klart ska det sedan lämnas ner till ansvarig chef som ska kolla igenom det och sedan godkänna det.
Vecka 6: Schemat, som nu är godkänt, skrivs ut och delas ut till de anställda som enligt reglerna ska ha schemat senast två veckor innan det börjar gälla.
Denna procedur upprepas alltså var sjätte vecka. När ett schema är klart ska arbetet med det nya börja, och det tar mycket tid. Om kommunen hade haft en annan syn på äldrevården, som jag själv arbetar inom, hade inte detta gjort något men vi talar om en organisation som kategoriskt vägrar anställa människor för att öka de gamlas livskvalitet. Att då ägna sig åt detta spill med tid är ett rent hån mot dom.
Med tanke på att allt idag räknas i pengar så är det ju lätt att inse att det är miljoner på ett år som läggs på att det sitter personal överallt och håller på med scheman. Miljoner som kunde ha använts till extremt mycket bättre saker än detta. Att det rent tidsmässigt också tas från den vanliga omsorgen ska heller inte glömmas av. Även om de schemaansvariga kan lägga in sitt arbete i TimeCare och då hamnar utanför de normala bemanningskraven så fungerar det inte så med all övrig personal. Att lägga in sitt önskeschema ska göras på arbetstid och detsamma gäller diffningen. Tiden då detta görs brukar vara efter det att de gamla kommit upp, och den tiden borde läggas på aktiviteter av alla de slag istället och den sociala omsorgen.
Några som i alla fall skrattar hela vägen till banken på grund av det här är företaget TimeCare AB.
2001 upphandlades ett avtal med företaget om programmet TimeCare Planering (Det program man använder för att skapa scheman i) Kostnaden för kommunen blev 3.4 miljoner kronor. I detta ingick ett avtal med fri support dom första åren. Idag betalar kommunen ca 740 000 kronor per år i underhåll och support. Till detta tillkommer nu också TimeCare Pool som är det program som används bland annat för Optimerad Bemanning. Denna extra modul kostade 1.5 miljoner kronor och det tillkommer sedan en supportkostnad på 450 000:- per år.
Lägg också till att Göteborgs Stad betalat över 5 miljoner kronor (exkl moms) i konsultarvoden till samma företag så börjar vi snacka kostnader här. Denna information har jag fått från Stadskansliet.
Sedan tillkommer det ännu mer kostnader då stadens alla chefer, och dom är ju många, ska utbildas. Man har bland annat hittat på något som kallas för Bemanningsakademin. I den trevliga broschyr som staden tagit fram kan man bland annat läsa:

Detta utbildningshäfte är framtaget i samarbete mellan Göteborgs Stad och Time Care AB.
Utbildningarna i häftet är anpassade och utformade i enlighet med stadens målsättning med att
införa ett nytt arbetssätt inom bemanningsområdet, i första hand riktas främst till chefer inom
äldreomsorg och funktionshinder. I denna omgång finns även möjligheter till riktad utbildning för
chefer för Förskolan. Utbildningarna ska vara ett hjälpmedel för chefer att vidareutbilda sig i
bemanningsfrågor och i systemen som levereras av Time Care AB.
Utbildningarna i häftet är så kallade öppna utbildningar, dvs det står verksamheten i respektive
stadsdel fritt att anmäla valfritt antal deltagare till varje utbildningstillfälle. Utbildningen
genomförs därför i grupper med en blandning av medarbetare från hela staden.
Liksom vid tidigare utbildningssatsningar är priset för utbildningen subventionerad av
kommuncentrala medel på Stadskansliet. Verksamheten står därför enbart för ca 50% av
utbildningskostnaden.
De priser som finns angivna för respektive utbildning är det subventionerade priset och därmed
det som respektive deltagare får betala. Priserna är baserade på att varje utbildningsgrupp blir
fulltecknad.

Priset då? Jo, 3000:- per deltagare är det pris som verksamheten får betala, resten står alltså stadskansliet för, alltså totalt 6000:- exkl moms per deltagare. Pengarna rullar in till TimeCare AB, den saken är klar.
Jag vill här starkt klarlägga två saker. Först är det inte fel med schemaplanering, det är självklart att en verksamhet mår bäst i att ha ett fungerande schema som följer de krav som finns inom verksamheten. Det andra är att detta självklart kan kosta en hel del pengar, men i fallet med hur Göteborg och andra kommuner använder sig av dessa pengar så lämnar det väldigt mycket över att önska.
För som jag skrivit innan så är det absolut största problemet med TimeCare och kommunen att det är TimeCare som sätter reglerna och inte tvärtom. Det visar ju även informationen som man skickar ut angående Bemanningsakademin. Kommunen har lagt sig platt för den form TimeCare är utformat och det går inte ändra på något. Begränsningarna i programmet blir också begränsningar inom verksamheten. Jag har hört kommentarer som ”Ja men Volvo använder det visst nånstans”. Till det svarar jag ganska lätt, ”Ahh men Volvo tar inte hand om levande människor, och Volvo brukar ju också anställa människor när kraven eller behoven ökar. Det gör ju inte kommunerna”
Lägg också till att vi talar om en kommun som helst ser att deras anställda använder toapappret två gånger. Snålheten inom Göteborg idag har redan för länge sedan gått över till ren idiot i vissa fall. ALLT! handlar om pengar och framför allt hur vi ska kunna spara mer pengar och bli ännu mer effektiva. Att då lägga miljoner på en sådan här dåligt planerad sak är ingenting annat än förkastligt.
För kostnaden med Optimerad Bemanning slutar ju inte här. Vi har inte ens nämnt det som kommer få skattepengarna att skena iväg…Poolen
Genom årens lopp har kommuner och landsting emellanåt fått idéer om att pooler för personal ska införas. Sedan plöjer man ner pengar i poolerna tills någon kommer på att det inte fungerar och poolen läggs ner.
Nu är det dags igen för med Optimerad Bemanning ska pooler införas i stadsdelarna och det är dom som sedan ska ansvara för all korttidsrekrytering. Detta ska man göra genom att dels anställa mer personal och dels genom att ta hand om de timanställda. I framtiden ska även poolerna ta hand om semestervikarier och hela klabbet. Ja så är tanken i alla fall.
Har ni läst om hur dåligt med pengar det finns just nu inom äldrevården? Det är en lögn! Det finns massor med pengar inom äldreåvården och inom kommuneras verksamheter. Faktum är att det finns så mycket pengar så att man kan anställa ännu mer chefer och mer administrativ personal. Det kommer alltså kosta enormt att driva dessa pooler om vi räknar med lönekostnader och annat. Det är dessutom strunt samma när det gäller hur pengarna är fördelare och från vilken verksamhet de dras ifrån eller tas. I slutet är det skattebetalarna som står för notan.
Så vad har vi då för ingredienser i den här soppan?
Jo, vi utgifter för programvara, utgifter för support, utgifter för utbildning av chefer och till detta lägger vi till en stor klump som vi kan kalla för ”Poolpengar”. Detta i en tid då vi läser om gamla som aldrig kommer ut och personal som går på knäna då budgeten i verksamheterna de jobbar i är beräknad på samma bemanning nu som för 8 år sedan då de gamla var avsevärt piggare än vad de är när de flyttar in idag. För dumheten är ju inte enbart det ekonomiska. Lägger man sedan till att vissa enheter kommer överanställa människor för att täcka upp när personal ska skickas på resursdagar så inser man hur fruktansvärt ogenomtänkt det hela är och hela saken är en skrivbordsprodukt framtagen utan den allra minsta kontakt med verkligheten.
Jag skrev redan innan om situationen som ibland kommer uppstå när det kommer bli vikarier insatta på en ordinarie personals pass, just för att den personen har resursdag. Hur kan någon ens komma på något så fruktansvärt ogenomtänkt?!
Hade man kunnat göra detta på ett annat sätt frågar sig säkert någon?
Ja, det hade man, men det var man inte intresserad. För Göteborgs stad har av någon anledning nu bestämt sig för att allt ska vara lika. Allt ska se likadant ut och Gud nåde den som tycker, tänker eller försöker annorlunda.
Man skyller kostnadens emellanåt skenande siffror på att det är ett politiskt beslut, men låt mig då säga en sak…
KULTUR OCH SOCIALA AKTIVITETER!
För några år sedan beslutade stadens politiker om att det skulle satsas på kulturella och sociala aktiviteter för de gamla. Faktum är att 2010 skulle detta vara det främsta vi skulle jobba med. De gamla skulle inte längre behöva sitta i en rullstol och vänta på döden. Nej, nu skulle dom liksom alla människor i Sverige få chans till mer aktiviteter.
Inte en enda krona har jag sett till som ökat den möjligheten. Inte en enda spänn har stadens tjänstemän lyckats trolla fram till personalen som hjälp för att kunna göra det som politikerna sagt. Allt det som skett har skett enbart på grund av personalens vilja, och det har skett på bekostnad av annat som fått vänta. Där fanns det inga pengar, men ibland finns det och just nu får Optimerad Bemanning kosta, och det får kosta vilka summor som helst.
För kosta kommer det göra. Vi har här inte tagit med vad den nyanställda ”poolpersonalen” kommer kosta. Vi har inte nämnt vad lokalhyror och annat kommer bli för poolerna och för material de kommer behöva etc etc.
Jag har inte ens försökt göra en total sammanställning, utan jag nuddar bara vid den.
Väl mött i femte och sista delen i den här serien: Optimerad Bemanning del 5: Hur man kunde gjort istället
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
Intressant.se

Bookmark the permalink.

2 Responses to Optimerad Bemanning: När saker får kosta pengar, ja då kostar det

  1. Pingback: Optimerad Bemanning: Hur man skulle ha gjort | Walentines Värld

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *