Optimerad Bemanning Extra: När man ser vad man vill se

Det är inte lätt att skriva en serie om optimerad bemanning. Mest för att det verkar dyka upp mer och mer dynga hela tiden så till slut vet man inte vart man ska börja, sluta eller ta en paus.
Anledningen till att vi idag hamnar i denna ”extra upplaga är att det kom ett brev….”

På Göteborgs Kommun får alla som loggar in på nätet upp en sida med de senaste nyheterna. Oftast är det saker som ”Vi är bäst” och ”Du är viktig”, och emellanåt är det också nyheter som kan ha någon betydelse. Ibland använder också kommundelen denna sida för att sprida propagandanyheter och det är just det som skett nu.
Häromdagen dök en ”Nyhet” upp om den första utvärderingen av de informationsmöten som hållits när det gäller Optimerad Bemanning. I stadsdelen jag arbetar i har det hållits 4 sådana möten, och jag har roat mig med att prata med folk som varit på alla fyra mötena, och det är en helt annan bild som jag fått av dessa informationsträffar än de som man läser om i stadsdelens nyhetsbrev.
Nu ska det tilläggas att det finns ju en möjlighet att mina kollegor ljuger om allt som sagts, men det tror jag inte att de gjort. Mest för att jag inte ser någon anledning för dom att ljuga.
Efter varje informationsträff har de som varit med fått lämna in utvärdering. Det är också detta som ligger till grund för det brev stadsdelen skickade ut. Utvärdingen gick ut på några frågor i stil som ”Kan du mer om optimerad bemanning nu än tidigare” etc.
Brevet från stadsdelen inleds så här…

De allra flesta kände att de fick bra information på de första mötena om optimerad bemanning. Men många känner också oro inför förändringen. På mötena deltog sammanlagt cirka 200 anställda inom äldreomsorg och funktionshinder

Inte EN enda av de jag talat med anser att de fått bra information. Dom har istället svarat mig att de tyckte att det vanligaste svaret var ”Det vet vi inte än” eller ”Det kan vi inte svara på” när personalen ställt frågor.
Längre fram i brevet hittar vi…

I utvärderingen av de fyra första mötena svarade den övervägande delen av deltagarna att de visste mer om optimerad bemanning efter mötet. De flesta upplevde också att de fått svar på sina viktigaste frågor. Något färre, men fortfarande en stor andel, tror att de kommer att få bra information framöver om vårt nya arbetssätt. Drygt hälften svarade att de känner oro inför att börja med optimerad bemanning.
– Det är fullt förståeligt att man känner oro, inte minst inför att arbete någon annanstans än där man brukar. Många känner otrygghet inför att inte veta hur man blir mottagen på ett nytt ställe, säger
namn*, projektledare för införandet av optimerad bemanning, som var en av dem som informerade på mötena.

Detta med att bli emottagen på en ny arbetsplats är det som stadsdelen bestämt sig för att det ska vara det enda som får vara den offentliga oron inför Optimerad Bemanning. För detta återkommer gång på gång i brevet. Att det funnits personal som varit helt emot detta finner man inte någonstans i informationen. Inte heller går det att hitta att väldigt många motsatt sig det faktum att man ska vara tillgänglig mellan 7-23 de dagar man har ”resursdagar”. Detta har man självklart medvetet utelämnat från stadsdelens håll. Istället blir det en ”oro” bland personalen.
Jag anser att man förminskar sin personal genom att göra de som är emot något till ”oroliga”. Det är lite som när föräldrar lite trött och generat tittar på sin 3årige son som inne på ICA får ett raseriutrbott och föräldern ursäktande säger ”Han är nog övertrött”
Sedan kommer vi till en rubrik vars text sedan är ett skolexempel på det faktum att Göteborg allt mer påminner om en diktatur…

Fördelar för brukaren
Fördelar för brukarna med optimerad bemanning var ytterligare en fråga som diskuterades. ”Van och kompetent personal, större andel arbetad tid av tillsvidareanställd”, ”bättre kontinuitet” och ”större kompetens hos personalen” var några synpunkter som togs upp

Läs texten ovan två gånger, nej läs den tre gånger.
Märker du något speciellt med texten?
Om du följt med om vad jag skrivit tidigare om Optimerad Bemanning så märker du här hur man på ett mycket klantigt sätt valt att skriva in sin egen propaganda i texten.
Exakt, och då menar jag exakt, de ord som du ser i texten ovan är de som använts i informationen till personalen den senaste månaden.
Man menar alltså att när detta ”diskuterades” så satt personal och sade samma sak som kommunen har som argument till att införa Optimerad Bemanning. Man nämner inte att det funnits personal som faktiskt hävdat att det bästa för brukarna/boende borde vara att få ha samma personal som de har nu, nej istället skriver man in den information man själv valt ut och så får det bli en sanning.
I nästa stycke nämner man iofs ”oron” igen, och man gör det genom att först inleda med ett citat från någon…

”Vi vill gärna tro på det nya arbetssättet”
Men många känner alltså också oro – att det ska bli sämre för brukarna, sämre arbetsförhållanden och sämre arbetsmiljö. ”Många känner oro för att få mindre möjlighet att påverka sitt arbete”, var en kommentar.
”Det nya arbetssättet kan påverka både vårdtagare och anställd, bland annat: otrygghet, arbetsmiljö, psykisk och fysisk stress. Men samtidigt vill vi gärna tro på det nya arbetssättet och att detta leder till allas välmående”, var ännu en kommentar som kom fram under workshopparna.

Ännu en gång ser vi hur man med hjälp av lite omskrivningar och omflyttande av citattecken kan göra en negativ tanke till något positivt.
Texten innehåller en kommentar där tankarna om Optimerad Bemanning är negativ men som ändå slutar med att man gärna vill tro på det och att det leder till något bra? Det är som att ge någon en smäll och samtidigt säga ”Jag gillar dig”
Det brevet från stadsdelen också missat att berätta om är att det på dessa informationsmöten funnits arbetare från andra stadsdelar som redan testat Optimerad Bemanning. Dessa har sedan under mötena mer eller mindre skamset erkänt att personal som har haft resursdag och som tvingats jobba på andra ställen sjukskrivit sig. På två möten fick personalen till och med veta att det på resursdagar just var extra många sjukskrivna.
Man missade också att i brevet meddela att många bland personalen tyckte att det var konstigt att man skulle tvingas arbeta i ett annat hus samma dag som den avdelning man tillhör saknade personal.
Man missade också att informera om att många tyckte att det var mycket märkligt varför all personal måste tvingas till resurstimmar, även de som inte vill gå upp i tjänst.
Man har också missat att berätta att på de två arbetsplatser där Optimerad Bemanning införs i mars 2012 så är nästan all personal emot det.
Man har också, självklart, utelämnat att berätta om de kommuner som redan testat Optimerad Bemanning men som redan lagt ner det då det blivit för dyrt och inte alls gav det resultat som alla i Göteborg säger att det ska göra (fråga Örebro till exempel)
För det är det som är det roliga med hela kråksången. Projektledaren, politiker, kommunal och så vidare, ja alla säger att detta är kanon! Alla är glada över hur bra det kommer bli, men inte en enda gång har någon fått se ett bevis på att det faktiskt har fungerat. Det som också är väldigt intressant med brevet är att det inte ens nämner att det funnits folk som är emot det hela. Dom nämner man inte.
Om Optimerad Bemanning är så fantastiskt bra så undrar jag varför tar inte kommunen fram dessa exempel på hur strålande det är då? Varför bjuder inte Göteborgs Kommun ner någon från någon annan kommun som haft det här systemet i flera år och som kan säga ”Detta är det bästa som hänt oss!”
Det är ju helt sanslöst när man tänker sig att systemet med Optimerad Bemanning är så svagt så de medarbetare som bjuds in från andra stadsdelar i kommunen själva står på informationsträffarna och medger att det inte fungerar.
Optimerad Bemanning är den sista spiken i kistan när det gäller relationen mellan tjänstemännen och övrig personal inom Göteborgs Kommun, och på sin tron nere vid Gustav Adols Torg sitter antagligen Anneli Hulthén och förbereder sig redan nu för sin kommentar ”Jag hade ingen aning om det” när allt brakar samman.
Optimerad Bemanning och Upp-projektet…..
2011 har inte varit ett bra år för Göteborgs Stad, inte heller för öppenheten och demokratin.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Bookmark the permalink.

2 Responses to Optimerad Bemanning Extra: När man ser vad man vill se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *