Göteborg stinker som gårdagens blöjor

GP meddelar idag att Anette Winter, kvinnan som fick Göteborgs Energi att låta som Östtyskland i förra veckans Uppdrag Granskning, nu avgår från sin post. Det är hon själv som valt att träda tillbaka från sin post i avvaktan på de JK-anmälningar som kommit in sedan programmet sändes.
Att Anette fortfarande är välkommen att arbeta inom Göteborgs Kommun säger en hel del om hur den här kommunen fungerar. Oavsett vilken position hon nu får har hon klart och tydligt visat att hon inte passar att arbeta inom en verksamhet där offentlighetsprincip råder, och hon borde fått sparken med hänvisning till att hon helt enkelt är illojal gentemot sin arbetsgivare.
Att Anette Winter inte är någon enskild händelse inom den här kommunen har väl alla förstått och om Uppdrag Granskning velat hade de kunnat sända en säsong enbart inriktad på Göteborg. Det är något ruttet i den här kommunen och idag är stadens främsta uppgift att skydda sina egna tjänstemän.
Jag hoppas på fler avslöjanden. Mutskandaler och Göteborgs Energi är bara toppen på ett isberg. Hela Göteborg präglas av en idé om att hålla alla utanför, och sedan kan tjänstemännen sitta och berömma sin egen förträfflighet inför varandra. Det är då som mutor och annat till slut blir acceptabelt. Man glömmer vem man jobbar för och istället får man för sig att man jobbar för sig själv.
Jag känner på mig att nästa skandal ligger hos de som har hand om stadens kollektivtrafik.
För där har vi fortfarande inte fått svar på varför fler av de värdelösa vagnarna från Italien köptes in när ingen var nöjd med dom första som kom, och som dessutom inte höll för det som det var utlovat.
Som sagt: Göteborg stinker som gårdagens blöjor

Bookmark the permalink.

8 Responses to Göteborg stinker som gårdagens blöjor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *