Det stinker lite överallt i Göteborg

I dagens GP skriver skriver Ronny Reinholdsson, tidigare stadsarkitekt i Göteborg om det slutna Göteborg. Han tar upp planeringen av älvstranden och hur medborgarna lämnas utanför planeringen. Man har istället anlitat företag och i sann Göteborgsanda har de som kommer drabbas/påverkas av besluten ingenting att säga till om.
Som anställd i Göteborgs Kommun blir jag inte det minsta förvånad. Den totala respektlöshet som de styrande i den här kommunen visar alla verkar inte ha någon gräns, och det intressanta är att denna förruttnelse av det öppna samhället spridit sig och finns nu precis överallt, oavsett om det gäller älvstränder, äldrevård eller varför inte Allmännyttan.
Just nu pågår den största förändring i Göteborg sedan stadsdelsreformen infördes. 21 stadsdelar ska bli 10 och nästan allt kommer förändras. Chefsposter försvinner och andra chefsposter tillsätts. Allt har gått fort, väldigt fort, och inte någon gång är de anställda, de tiotusentals anställda, tillfrågade. Ingen har brytt sig att fråga oss som det kommer påverka vad vi tycker eller anser. Istället kör man över allt och det finns inget annat sätt att förklara det på än att det handlar om makt.
Jag ifrågasätter allt mer de så kallade politiker som sägs ha makten i den här staden. Sover dom? Är dom döda? För i Göteborg är det inte politikerna som har makten. Istället är det dom tjänstemän som de tillsatt som sköter och styr allt, och det på kostnad av en öppen verksamhet. För tjänstemännen är inte det minsta intresserade av insyn eller samtal. De kör sitt eget race och de skiter fullständigt i om det senare blir komplikationer. Om det skiter sig är det ju politikerna som då sätts som ansvariga och tjänstemannen kan fortsätta som om ingenting hänt. Till sitt försvar har också tjänstemannen tusentals andra som då kommer hålla en varm och sätta en i försvar. Kort sagt: Göteborg styrs av en elit.
Jag har tidigare nämnt i den här bloggen om vad jag anser om den nya stadsdelsreformen och hur man tagit fram förslag som senare lett till beslut, bland annat det att en grupp fick 4 månader på sig att lägga fram ett förslag om hur ”nya” Göteborg skulle se ut. Allt hölls tyst och sedan skulle allt klubbas igenom. Efter det gick allt i rasande fart och man var inte intresserad av att höra några ifrågasättanden eller yttranden från någon som kanske kunde tänkas ha andra åsikter. Hela Göteborg har det senaste året varit som ett gigantisk dagis för tjänstemän som nu får leka, dona och vända upp och ner på precis vad de vill, och det har dom gjort.
Låt mig ge några exempel:
På mitt eget arbete kommer verksamhetschefen en dag och meddelar våran verksamhetsplanerare att hon nu får söka nytt jobb för hennes roll ska försvinna. Två veckor senare säger min ena enhetschef att det inte är riktigt klart än för facket har inte sagt till. Den naturliga frågan blir då:
Varför meddelar man en person att hon ska flyttas om det inte är klart? Varför agerar verksamhetschefen och hennes enhetschefer som att allt redan är beslutat när det uppenbarligen inte är så? Skiter kommunen i facket? Kör man över fackens LSG möten?
Vår stadsdelschef meddelade att man som anställda kunde följa planeringen av det ”nya” Göteborg på våra personalsidor på webben. Torsdagen den 30 sep togs sedan beslutet om reformen. På tisdagen samma vecka lades dolument upp som skrevs i november förra året. En del av dessa dokument handlade om saker som direkt skulle påverka de anställda på golvet.
Är man konstig om man börjar misstänka att dokument som skulle kunna väcka ifrågasättanden medvetet hållts undan för personalen? Varför lades inte alla dokument ut från början och varför var informationen från våra enhetschefer så knapphändig? Under detta år har vi på våra APT möten ägnat max 15 minuter åt hela förändringsarbetet.
Stadsdelschefen skrev sedan ett vackert mail till anställda där han förklarade att han nu informerat chefer och andra om förändringarna. Han meddelade också att man som anställda nu kunde komma och lyssna på honom om man ville. Denna informationstid skulle vara fredagen den 1 oktober klockan 14. Klockan 13:00 fick vi besked om att detta möte skulle hållas, alltså en timme innan. Inte ett ljud har yppats om detta möte innan och väldigt få, om ens någon, hade tid att gå.
Så här har det varit under hela denna resa och tyvärr är det så här Göteborg fungerar idag. Är det verkligen bara ett fåtal som inte blev förvånade när mutskandalerna började dra runt i media? Detta ÄR Göteborg och detta ÄR så som denna stad skötts i många år. Det finns en elitkänsla bland tjänstemän på flera poster och de jobbar inte för kommunen om någon nu trodde det, de arbetar för sig själva.
Jag har skrivit det innan och jag skriver det igen: Det stinker i Göteborg.
Jag hoppas att ni som bor i den här kommunen och ni som har kommunen som arbetsgivare faktiskt slutar upp och vara så förbannat fega och börjar agera nu.
Vi är ingen jävla pöbel! Vi är inga idioter och vi ska heller inte acceptera att bli behandlade på det här sättet. Nu, om någon gång, har vi chansen att sätta ner foten och be tjänstemännen dra dit pepparn växer. Så bjud in era politker! Skriv mail, ring dom och kräv att de ska besöka eran arbetsplats. Ställ dom mot väggen och kräv att få veta varför ni hållits utanför. Vill dom inte svara så kontakta media!
När politikerna sedan kommer så informera dom, kräv att de går till botten med varför informationen till dom och till er varit så dålig. Kräv att ni ska få chefer som lyssnar på er för kom ihåg en sak: Era chefer är inte anställda på andra villkor än ni och just nu bryter våra chefer mot alla de regler som de ska följa inom kommunen.
Som sagt, det är dags att dra till krig, krig gentemot tjänstemännen som tagit över och som förpestar vårt Göteborg.
P.s Enade vi stå samman D.s
Intressant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *