walentine.com avslöjar: Sanningen om homosexualiteten.

Frågan om homosexualitet har nu stötts och blötts i åratal och walentine.com kan nu som första sajt i världen avslöja sanningen bakom homosexualitetens gåta. Genom åren har flera olika teorier lagts fram men idag kan vi berätta att helt nya rön kommit upp till ytan. Vi kan också avslöja en stor konspiration som pågått i över 50 år tillbaka och som krävt mycket lidanden från många.
Tidigare var ju generna och uppväxt två mönster som gått genom årens alla avslöjanden men inget kunde vara mer fel. Forskare vid Walentine Science and Gay Research Center har ni hittat ett mönster som tidigare förbisetts av forskarna.
Det enkla Svaret är: Dumleklubba
Forskare vid institutet intervjuade totalt 10 000 personer och insåg tidigt att majoriteten av dessa homosexuella åt på en Dumleklubba under intervjuns gång. När man sedan ställde frågan om den homosexuella gillade Dumleklubbor blev svaret till 99.7% ja. De 0.3 som svarade nej var diabetiker och kunde alltså inte äta Dumleklubba.
Dessa nya rön väckte forskarnas intresse och man började se tillbaka på homosexualitetens utveckling de senaste åren. Det visade det sig snabbt att homosexualitetens spridning tog fart under 60-talet just i samband med lanseringen av Dumleklubban. Den sexuella frigörelsen och homosexualiteten blev får många en synonym med just Dumleklubban. Tecken finns på att Dumleklubborna skulle ha något att göra med den sexuella revolutionen i allmänhet men detta har forskarna fortfarande inte hittat 100 % bevis för och där fortsätter man nu forskningen aktivt.
Under 70-talet, som var Dumleklubbans storhetstid, ökade också homosexualiteten lavinartat i västvärlden. I USA började också en stor del av den pornografiska industrin inse de ekonomiska möjligheterna med just homosexuell pornografi och allt mer homosexuella började också visa sig öppet. I Sverige blev det en stor kamp inom homorörelsen i samband med avskaffandet av homosexualitet som sjukdom, och detta år blev också det bäst säljande året för Dumleklubban. 1979 när sjukdomstillståndet avskaffades sägs också RFSL ha bjudit alla sina medlemmar på Dumleklubbor för att fira.
1980-talet inleddes med svåra tider för Dumleklubban. Folk köpte allt mindre av klubborna och Fazer som tillverkade klubborna började nu planera för nya grepp och i mitten av 80-talet introducerades Dumlekolan. Genom lanserandet av denna omgjorda form av Dumleklubba blev det en explosion av homosexualitet i samhället. Nu kunde vem som helst lätt och enkelt ta sig en kola, och ingenting behövdes visas utåt för någon annan. Siffror som institutet kommit fram till, och som walentine.com fått ta del av, visar att ökningen av Dumlekolans försäljning nästa helt går hand i hand med den allt mer utspridda homosexualiteten.
Vid ett flertal av intervjuerna som institutet genomförde framkom det att nästan alla intervjuade levt normala liv innan. Många hade haft familj och barn och det var när barnen köpte Dumleklubbor som föräldrarna sedan smakade på som problem uppstod. Här förstod forskarna att Dumleklubbans homosexualitet inte sätter sig på barnen utan den verkar tillsammans med en enzym i den vuxna kroppen bilda homogener, som alltså sedan utvecklar ren homosexualitet. När nu också kolorna kom uppstod en enorm ökning och tillgängligheten till Dumles makt gjorde att en krisgrupp tillsattes på Fazer
Det forskarna inte kände till men som vi på walentine.com fått ta del av är att Fazer mycket tidigt visste om Dumlekolans risker. Genom personlig kontakt med flera anställda på Fazer har vi fått information om att Fazer redan i början på 80-talet var införstådda med problematiken med Dumle men vägrade göra något åt problemet då Dumleklubban och sen förstås Dumlekolan stod för den stor del av företagets intäkter.
Därför började man i början på 90-talet att forska fram en ny form av Dumle. En svagare sort som inte satte sig lika djupt, och detta utan att påverka smaken. Därför visade det sig i forskningen att från och med 1993 sker en förändring i Dumlekolans sätt att gripa sina offer. Istället för att homosexualitet uppstår bildas bisexualitet, och man kan tydligt se en tendens av ökad bisexualitet i världen från början på 90-talet. Trots detta vägrade Fazer, på grund av ekonomiska grunder, ändra på tillverkningen av klubban och därför fortsatte just den att sprida homosexualitet omkring sig,
Nu var inte den nya Dumlekolan det enda Fazer forskade fram. Till slut insåg man riskerna med hela projektet och i samarbete med Alf Svensson Godis AB i Gränna tog man fram en ny sorts Dumle som skulle bli en motpol mot den första sorten. Man ville helt enkelt ha en produkt som sålde bra av sig själv, men som samtidigt gjorde att folk som inte trivdes som homosexuella nu kunde få en chans att bli friska. Därför släppte man till slut Dumle Lakrits. En annorlunda sort i Dumlesortimentet som reparerade skadorna som vanliga Dumle orsakat. Då denna inte sålde lika bra som Fazer planerat blev det fortfarande ett ojämnt fördelat resultat över antalet smittade personer.
Forskarna vid Walentine Science and Gay Research Center arbetar nu för att plocka fram ett botemedel mot Dumlekolan och Klubbornas skador. Erik Fjollsteth vid institutet förklarar i en intervju med walentine.com:
”Problematiken med hela Dumle är att smittan sätter sig djupt i offren. Vi måste gå försiktigt fram för att inte orsaka fler skador. Klart är i alla fall att detta är den största företagsskandal vi sett sedan 60-talet och Neurosedynskandalen”
Vi har försökt nå ansvariga på Fazer för en kommentar men de vägrar kommentera uppgifterna
/Walentine Andersson

[tags]homosexualitet, Dumle, Fazer, forskning, texter[/tags]
Denna text finns självklart med på Intressant.se
man kommer på mycket när man är sjukskriven 😛

Bookmark the permalink.

5 Responses to walentine.com avslöjar: Sanningen om homosexualiteten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *