Kära Ni

Kära Kristna och jag skriver till er alla nu.
Kan vi inte sluta bråka?
Vår värld står inför stora problem. Fattigdom, svält och miljöförstöring förstår vår planet. I vår närmaste omgivning mår barn och unga dåligt och orättvisor och våld skapar olycka över hela vårt land. Kan vi inte sluta bråka med varandra och istället lägga ner tid på det som är viktigt?
Vi är inte överens, inte på långa vägar. En del menar jag är en syndare, andra menar att jag inte är det. En del menar att dom som stödjer mig inte är riktigt kristna och de som blir anklagade försvarar sig då med att de tror på Jesus ord om kärlek.
Kärlek ja, kan vi inte börja älska? Kan vi inte sluta fred och istället söka oss till en värld där människan är lycklig?
Var det inte det Jesus ville? Var det inte just fred Han ville ha tillsammans med en värld där vi verkligen var lyckliga? Han ville inte se denna fattigdom. Han ville inte se dessa orättvisor och Han ville inte vi skulle bråka med varandra samtidigt som ondskan fäster sig djupare in i vår jordeskorpa.
Vi kommer inte enas. Jag kommer att fortsätta vara homosexuell, jag kommer att fortsätta älska på det sätt jag älskar på, och ni kommer kanske inte kunna acceptera det men kan vi inte i alla fall försöka respektera varandra? Kan vi inte lägga ner vapnen emot varandra och istället enade ställa oss upp mot den ondska som dödar våra barn och som skapar jordens problem?
Vi pratar så mycket om kärlek. Ni pratar om kärleken från Gud och Jesus och jag pratar om den kärlek som sådana som jag känner. Vi har på bägge sidor förmågan att älska, och jag tror vi kommer långt bara på det.
Så kan vi sätta oss ner och försöka? Kan vi försöka ena oss om att de stora problemen på vår jord måste lösas tillsammans. Kan vi enas om att vi ska ge vår värld en chans att bli ett bättre ställe att leva på? Det tror jag Jesus velat, och det tror jag Hans far velat. Jag tror att de ler emot oss i sin himmel när de ser att vi är mogna och ansvariga nog att lyssna på Kristendomens kärleksfulla budskap.
I väntans tider
/Walentine Andersson
[tags]Kristendom, homosexualitet, fred, kärlek[/tags]
Intressant.se

Bookmark the permalink.

7 Responses to Kära Ni

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *