Walentine.com: Julevangeliet redan nu!

År 2000 satte Galenskaparna och Aftershave tilllsammans med bland annat Carl Einar Häckner upp en julshow man kallade “Jul Jul Jul” I denna show läste Claes Eriksson upp ett Julevangelium.
Det byggde på det femte evangeliet, skrivet av Joakim Von Anka

Det är en text som innehåller ganska mycket tanke:
———–

“Och det hände sig vid den tiden, att från jordens alla kejsare utgick ett påbud att ingen längre skulle betala skatt. Detta var den första skattebefrielsen och den inträffade när Göran Persson var statsminister över Sverige. Hädanefter skulle var och en få ta hand om sin egen färd genom livet efter eget gottfinnande och förmåga.
Så också Josef med sin trolovade Maria som var havande. Medan de sutto och gladde sig åt alla pengar de nu sluppo att betala i skatt var tiden inne då hon skulle föda.
Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en kundvagn utanför Ikea, ty det funnos icke BB-avdelningar längre, eftersom ingen betalade skatt.
I samma nejd drevo några TV-producenter runt i förtvivlan över att icke kunna finna på några nya idéer. Då hörde de ett ljud och såg ett sort ljus komma emot dem. Det var en ängel-sman från Hells Angels som kom på sin motorcykel. De blevo mycket förskräckta, men han sade till dem: “Varen icke förskräckta! Se jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er på Ikea. Och detta skall för er vara tecknet: I skolen finna ett nyfött barn, som ligger lindat i en kundvagn”.
Så fräste han bort på sin motorcykel och alla TV-producenterna ropade: “Halle Davidson” ty de voro mycket motorcykelintresserade. Och en av dem sade: “Låt oss nu gå till Ikea och se vad som där har skett”. Och de skyndade åstad dit och funno Maria och Josef och barnet i kundvagnen. Och en av dem sade: “Herregud, vilken TV-idé! En ny Jesus är född!” Och jordens alla TV-bolag kom för att få visa den nye Frälsaren. Och jordens alla TV-tittare satte sig framför sina TV-apparater för att få ta del av det budskap, som det tog 100-tals år att sprida förra gången, men som nu skulle spridas till hela jorden i en och samma sekund.
Och Maria lyfte upp den nya Frälsaren framför TV-kamerorna och innan någon hunnit se en skymt av honom blev det reklamavbrott.
Och ingenstans kunde någon se den nye Frälsaren, ty det fanns icke public-service-kanaler längre, eftersom ingen betalade skatt. Och istället för den nye Frälsaren fick jordens alla TV-tittare se en brun dryck, en grön tvål, en röd sportbil och en svart rakhyvel med 4 blad istället för 3.
Och de prisade vad de såg och de gömde det i sina hjärtan och sade till varandra att detta är frälsningen och de gjorde vad som blivit dem sagt och gick utför att handla. Bara i det lilla kungadömet Sverige handlade människorna den julen för över 43 miljarder kronor.
Och i sin sandlåda satt den bortglömde nye Frälsaren och byggde sandslott av sanden allt runnit ut i.”

Claes Eriksson

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *