Walentine.com: Jag startar eget parti. Kom och rösta på mig!

Jag känner att jag vill göra något. Jag vill ta alla partier, ruska om dom rejält och sen plocka det som är bra från alla. Ja, alla utom KD då. De är och kommer för alltid för mig vara en frikyrka. Det säger ju en hel del att Livets Ord just nu försöker framställa Alf Svensson som Jesus light.
Men de andra partierna har alltid nåt litet som är bra, allt detta sammanför man till ett enda parti och tänk så bra det skulle bli. Vi skulle få ett Sverige där allt var helt underbart!

Främst skulle partiet utpräglat vara ett HBT parti. Ett parti som inte bara fanns till för Sveriges homo/bisexuella utan ett parti där alla som tror på jämlikhet ska känna sig välkomna. Ett parti som förstått saken: Om vi ska komma till en bra lösning för Sveriges homosexuella måste beteckningar och annat på människor avskaffas.

Vad partiet ska heta vet jag inte men här är några av partiets förslag till ett bättre och mer rättvist Sverige. Självklart inte alls totala men ändå asbra ;)

1. HBT frågor
Homosexuella människor ska på alla plan jämställas med heterosexuella. Det är inte statens sak att lägga sig i vad som sker i sängen hemma hos folk. Homosexuella ska få gifta sig enligt vanlig äktenskapslag. Ett sådant äktenskap ska innefatta samma regler som för alla andra. De kyrkor och samfund som vägrar viga homosexuella ska förlora vigselrätten. Det är en förmån att få låta två personer ingå äktenskap, den förmånen ska man vara tacksam över.

Information om HBT och andra utsatta grupper ska bli obligatorisk i svenska skolor. Detta ska göras i tre steg med början i mellanstadiet. Återkommande information ska sedan ske för elever i högstadiet och sedan i gymnasieskolan.

Lagen om hets mot folkgrupp ska även innebära förbud mot att i religiösa sammanhang klanka ner på de homosexuella. Lagen ska dessutom bli hårdare och straffen ska höjas. Religionsfriheten är viktig, men att stoppa förföljandet är viktigare.

2. Skolan
Grundskolan ska bli obligatorisk 10 årig med start från 6 år. Skolorna ska också bli tvingade att snabbt ge de elever som behöver mer stöd hjälp, och inte som idag vänta ut tills eleven slutar. De skolor som inte tar hand om sina elever ska dömas till dryga och kännbara böter. En tillsynsmyndighet ska tillsättas med uppdrag att se till att svenska skolor, kommunala och friskolor, sköter sina uppdrag på rätt sätt.
Friskolor ska få finnas men de ska kontrolleras oftare. Skolverket ska kunna garantera alla att samma ämnen får samma utrymme i alla skolor. En skola ska därför inte kunna dra ner på religionskunskapen för att ha mer biologi, och en religiös friskola ska inte ha mer kurser i religion. Skolor ska tvingas servera nutritionsriktig kost till alla elever, detta gäller både grund och gymnasieskola.
Skolkuratorer ska bli obligatoriskt på alla grund och gymnasieskolor.

3. Näringsliv och anställning
Nyetablerade företag ska helt slippa arbetsgivaravgifter de första 2 åren. För att se till att företag inte läggs ner och startas om på grund av detta ska regeln enbart gälla en gång per 5års period per företagare.
Byråkratin ska ner till hälften av vad den är idag för företagare. Idag läggs alldeles för mycket energi på pappersarbeten. Det ska helt enkelt bli enklare vid ansökningar och redovisningar.
Företag som satsar i glesbygd ska få skattelättnader vilket även företag som aktivt arbetar för miljön ska få.

LAS (Lagen om Las) ska göras om. Man ska mer se till bransch än till att lagen är lika för alla. Småföretagare och företag som har en mer säsongsinriktad produktion ska lättare kunna ha anställda under en period än idag.
Kommun och landsting som idag är mycket duktiga på att utnyttja arbetskraft tills dagen innan LAS träder i kraft ska bli tvingade att ge fortsatt anställning om behov finns. Finns inte det ska arbetsgivaren i det fallet tvingas att bevisa att det inte finns några lediga tjänster eller vikariat.

4. Miljö
Sverige måste ta miljön på allvar. Vår målsättning ska vara att göra oss oberoende av framförallt olja. Genom mer satsningar på vindkraft och annan energi ska vi bli ett föredöme framför andra länder.
Det ska bli hårdare tag mot miljöbrott. Brott mot miljölagarna, även ringa sådana, ska alltid leda till fängelsestraff. Företagare som bryter mot miljölagarna ska också få näringsförbud i minst 10 år.
Kärnkraften ska inte avskaffas så länge, lika ”billiga”, alternativ inte finns. Vattenfall och andra staliga elbolag ska ge en del av vinsten till forskning om framtida elproduktioner. Vi lever i ett allt mer elkrävande samhälle och ska vi kunna vara framåt i IT och liknande behövs elen. Däremot behövs inte företag som ständigt höjer priser och förklarar det med högre inköpspriser samtidigt som deras egna vinster stiger i höjden. Statliga företag ska inte göra miljardvinster på grund av att dom skinnat statens medborgare. Därför ska också riksdagen kunna tvinga Vattenfall att sänka priserna vilket kommer leda till prissänkningar hos konkurrenterna på samma gång

Kollektivtrafiken ska få mycket större resurser. Tåg och busslinjer ska byggas ut, och det ska gå att ta sig nästan överallt i Sverige kollektivt. Snabbare förbindelser, framförallt med buss, kommer leda till fler personer som åker. Storstäderna som slåss emot trafikkaos ska få större satsningar med spårväg i form av spårvagn och pendeltåg.
Det ska kännas att det lönar sig att åka kollektivt. Så länge det tar 50 min med buss att göra en resa som det tar 15 min med bil kommer folk att fortsätta ta bilen. Detta måste man ändra på.

Trängselskatt ska införas permanent i Stockholm, Göteborg och Malmö omedelbart. Pengarna ska öronmärkas till miljöaktiva program.

Torskfisket i Östersjön ska stoppas omedelbart under en 5 års period. Sverige ska också mer aktivt arbeta för att få med andra länder i EU på detta. När det gäller den övriga katastrofala situationen i Östersjön och andra vattendrag ska all fiske kontrolleras. Dessutom ska alla utsläpp stoppas helt i haven. EU ska införa sanktioner mot länder som inte följer miljöreglerna.

5. Kultur och Media
Mediekoncentrationen i Sverige är unik i det avseendet att 4 bolag snart äger all media, detta är ett hot mot demokratin och yttrandefriheten. Staten ska lättare kunna gå in och säga nej till nya bolagssammanslutningar inom mediavärlden. Idag tillhör två av landets största dags och kvällstidningar Bonniers och 2 Schibsted och inom TV är det liknande situation. Detta är inte acceptabelt

Sveriges Television ska finnas kvar som public service. Licensen tas bort och ersätts med skatt. En del av finansieringen inom radio och TV ska komma av reklam. En av SR´s rikskanaler ska tillsammans med en av SVT´s kanaler bli delvis reklamfinansierade. Reklamen ska visas emellan programmen och för att det inte ska bli som det blev med TV4 ska inga program få brytas för vare sig nyheter eller annat. Vid eventuella extrasändningar ska det inte få finnas reklam mellan programmen. SVT ska också satsa mer på lokala sändningar i hela Sverige. Ett av företagets nyhetsprogram ska förläggas utanför Stockholm.

Kultur ska det satsas på men det ska mer inrikta sig till hela Sverige. Dramaten får mindre pengar till produktion i Stockholm och mer bidrag till att satsa på kringresande teater så att hela Sverige kan få ta del av den statliga kulturen, det samma gäller kungliga operan. Kommunala stadsteatrar ska få en större budget för att kunna öka sina egna produktioner. Överhuvudtaget ska fixeringen vid kulturen i Stockholm ändras på så att hela riket gagnas.
Statliga museum ska även i fortsättningen vara gratis.

Svenska Filminstitutet slopas och ersätts med en mediemyndighet. Myndigheten ska främja svensk film men också aktivt arbeta för att mediasverige inte enbart inriktar sig på storstäderna. Myndigheten ska alltså inte enbart arbeta med film. Avgifterna för ny svensk film som man idag betalar på sin biobiljett ska slopas. Det är inte rätt att tvinga folk att betala för en filmproduktion de antagligen aldrig kommer att se. För att lösa det inkomstbortfallet ska det bli lättare för företag och privatpersoner att sponsra kommersiell film. Den konstnärliga filmen ska betraktas som just konst och det ska finnas möjlighet att söka bidrag för sådan form av film.

7. Avskaffning av huvudstaden
För att ett land ska leva behöver man allt vad landet kan erbjuda.
Sverige är extremt fixerat vid sin huvudstad så därför ska fenomenet Huvudstad avskaffas. Stockholm är och lär förbli under ett långt tag framöver rikets största stad, men idag med den teknik som finns och som kommer att utvecklas behöver inte allt vara så koncentrerat till ett ställe. Man kan idag arbeta på två ställen genom att bara besöka ett. Därför ska fler delas av det statliga maskineriet fördelas ut över landet. Det ska inte, som idag, ske som en nödåtgärd för att täcka upp andra nedläggningar.

8. EU
Sverige ska vara med i EU men vi säger nej till EMU och vi säger nej till gemensam valuta.

9. Mänskliga rättigheter
Vi ska aktivt kämpa för att Kina och andra länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna, ska utsättas för starka påtryckningar. Det fjäsk som idag hela tiden pågår ger felaktiga signaler när man å andra sidan dömer andra länder. Företagen ska också tvingas se över vilka de handlar med. Barnarbete och slaveri ska motverkas, och enda sättet att göra det är att inte köpa produkterna. Vi tror också att man genom samtal, diskussion och påverkan kan åstadkomma mycket.

10. Invandringen
Sverige ska bli ett öppet land. Vi ska öppna dörrar för dom som har det svårt, oavsett religion, hudfärg eller politisk bakgrund. Det ska bli hårdare regler mot diskriminering i arbetslivet. Vi ska också ta till vara den kunskap många invandrare besitter när dom kommer hit. Utbildare kirurger som kör taxi är fel.
Alla kommuner och kommundelar i dessa kommuner ska ta lika ansvar för invandringen, detta för att motverka segregationen. I vissa kommuner idag är det 80 % invandrare i en del av kommunen och 10 % i en annan. Med sådana siffror säger det sig självt att det blir problem åt alla håll.

—-

Det var en del jag kom på!

Se till att rösta på mig nu 2010 D

Andra bloggar om: Politik, samhälle, partipolitik, partier, HBT

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *