Inlägg till Brännpunkt

Jag och Karin skickade in ett gemensamt debattinlägg till SVD angående Kalins inlägg den 8 feb. Det verkar inte som om SVD ville ta in denna artikel (är det så svårt att skicka mail SVD?) så vi lägger ut den på nätet själva istället
——————
Yngve Kalin skriver den 8 februari att ”Hammars kyrka kollapsat”. Han skriver också att Hammar lämnar en kyrka i kaos när medlemmarna flyr och där kyrkolivet kollapsat.
Än en gång surar Kalin, för sur är han. Han är sur för att kvinnor får utöva prästerskap och han är sur för att Svenska Kyrkan tagit beslutet att tillåta välsignelse av samkönade äktenskap. Kalin och hans kamrater i prästupproret är sura för att Svenska Kyrkan ser framåt, att kyrkan vill följa med samhället och inte stanna upp.
Svenska Kyrkan har tappat i medlemsantal, och de kommer antagligen att tappa ännu fler. För väldigt många var detta en självklarhet att detta skulle ske när kyrkan delades från staten men Svenska Kyrkan ska även i fortsättningen vara en folkkyrka. Den ska vara för hela svenska folket och det är just det som KG Hammar och Sveriges biskopar insett.
Det finns idag i Sverige och många andra länder ett förakt för religion. Många vill inte veta av det och avfärdar det hela lätt med att enkelt konstatera att ”Jesus fanns ju inte”. Så ser dagens samhälle ut och problematiken bakom det hela har Hammar förstått men Yngve Kalin har det inte.
För det handlar om vilken roll kyrkan ska spela i framtiden. Ska den bli en dömande maktkyrka igen som den en gång i tiden var, eller ska den bli en modern kyrka som finns för alla och där alla kan få chansen att känna lugnet och tryggheten och där det finns någon som kan ge en hopp.
Så valet står mellan en kyrka som kan sprida ett budskap om alla människors lika värde, eller en kyrka som mer påminner om en frikyrkosamling som inte gör annat än dömer och nervärderar de människor samma kyrka säger sig värna om. Kalin och de 867 som skrev under prästupproret förklarar sitt misshag med besluten enkelt, de säger bara att de läst Bibeln. Det är att göra saken ännu enklare för sig, men det står mycket i Bibeln och Kalin likväl som alla andra bryter mot Bibelns alla regler ständigt.
Det som det däremot inte pratas om är grunden i kristendomen, den grund som gör att så många människor ställer sitt hopp till Jesus, kärleken.
Kalin visade redan när han var med i SVT’s program Debatt att han inte är intresserad av en vuxen debatt. När det gäller debatten om välsignelsen så visade han där att han föraktar homosexualitet när han börjar dra upp liknelser mellan välsignelsen av homosexuella och bigamister. Han vägrade svara på frågor som rör annat i samhället som bryter mot Bibeln utan skyllde på att, ”nu handlar det ju om välsignelseakten av homosexuella”, och Kalin gick ut därifrån som allt annat än segrare.
Dessutom finns det en komik i Kalins senaste agerande. Han klagar ständigt på det Hammar genomfört, och en av de saker som Hammar bidragit till är att få igång en mer öppen debatt om Svenska Kyrkan. Detta utnyttjar Kalin samtidigt som han ständigt påtalar att kyrkan står på randen till undergång. Nu tar han i rejält och försöker få kyrkan att bli socialdemokratisk, ett påstående som är löjeväckande. Demokratisk däremot försöker den att bli, men demokrati är inget som socialdemokraterna har patent på. Att den försöker eftersträva att visa upp olikheterna hos människan är väl något positivt, och att man samtidigt vill låta alla grupper komma till tals är något som kyrkan borde ha börjat med för länge sedan. Så därför borde Kalin istället fundera på om han verkligen anser den nya kyrkan vara så fel, eller är den bara fel när den inte tycker som han?
Vi tror inte att Hammar lämnar en kyrka i kaos, vi tror att Hammar tillsammans med alla som stöttat honom lämnar en kyrka som är på väg att bli en unik sak i det svenska samhället. En kyrka där kärleken är det viktiga och en kyrka dit alla människor ska kunna få komma och få känna hoppet mitt i all förtvivlan.
Att försöka bryta medlemsraset, som Kalin uttryckte saken, är inte att göra Svenska Kyrkan sluten utan lösningen är öppenhet.
För frågan är väldigt enkel. Vill vi ha en svensk folkkyrka som dömer och ser ner på andra, en kyrka där homosexuella och kvinnliga präster och andra som inte passar in i Kalin och hans vänners värld inte är välkomna eller vill vi ha en kyrka där kärlek, förståelse och förlåtelse är de tre ledorden?
Karin Långström Vinge, präst i Svenska kyrkan
och
Walentine Andersson, Ägare av www.walentine.com som stod bakom uppropet mot prästupproret

Bookmark the permalink.

4 Responses to Inlägg till Brännpunkt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *