Flera samfund tappar deltagare

Det är inte bara Svenska Kyrkan som tappar medlemmar

Kyrkans Tidning skriver idag att öven de övriga trossamfunden tappar medlemmar.
Största bortfallet har pingströrelsen som förlorat över 3000 medlemmar, i % blir det knappt 3%
Serbisk-ortodoxa kyrkan går tillsammans med några andra framåt och redovisar istället en ökning med 2000.
Det ska också tilläggas att Islamiska församlingar står kvar på samma siffra som tidigare.

Bookmark the permalink.

One Response to Flera samfund tappar deltagare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *