Låt oss ta Åke Green till Europadomstolen

Med tanke på att vi nu i landet Sverige har en Högsta domstol som dömer efter hur andra domstolar KAN komma att handla så slog mig en sak idag…
Ska vi ta Green till Europadomstolen?
Kanske kommer domstolen då ge honom rätt men då får vi på alla sätt veta att homosexuellas rättigheter inte är det samma som mänskliga rättigheter. På det sättet visar vi Europas homosexuella att tiden är inne att slå tillbaka.
Tänk på att det finns fler Åke Green överallt, och i vissa länder, jag säger inte vilket men de tillverkar Fiat så finns det kyrkor som allt mer beter sig som Green upphöjt till 20.
Kanske vore det en idé…

Bookmark the permalink.

8 Responses to Låt oss ta Åke Green till Europadomstolen

 1. Joel Hinz says:

  Han kommer att tas dit.

 2. Vet inte alls om detta är realistiskt.
  Jag tror – eftersom europeisk rätt i allmänhet utgår från medborgaren; personen – att bara Pastor Green själv, skulle ha kunnat överklaga en fällande dom.
  Och att de underbara justitieråden alltså nu med sin groteska förevändning om förföljda kurder i Turkiet har hindrat detta…
  Men jag får kolla med min juridiske kompis i morron, när han kommer från tinget.

 3. Göran, gör det 😀
  För jag skulle gärna gå vidare med detta

 4. Svensk rätt utgår alltså fortfarande från Majesätet-Staten, som alltid vet bäst och alltid har rätt…
  I 1600-talet ny-platonsk ”natur”-rätt (= idévärld), i 1900-talet den folkhemska rättspositivismen.
  Fast jag skulle kanske inte berättat det så sent på kvällen :=(

 5. Andreas says:

  Det är kört! Det kan inte du eller någon annan göra.
  Europakonventionen är till för att staten inte ska begå brott mot de rättigheter som enskilda ska omfattas av. Till exempel att beslut ska kunna överklagas till domstol, rät till prövning av arresteringsbeslut,att en person har yttrandefrihet eller religionsfrihet osv. Du kan alltså inte stämma en enskild inför domstolen.
  I fallet Pascalidou och Cassel, när ett par nassar stod utanför hennes och hans dörr med en pistol och fotograferade sig själva för att sedan publicera det i Aftonbladet, så tog dessa två svenska staten till domstol för att den svenska staten inte ställt upp ett fullgott skydd för liv och hälsa för den enskilde. Detta kunde de göra för att nassarna frikändes, detta var ett brott mot europakonventionen. Psacalidou/Cassel tog alltså inte nassarna till domstol.
  Europakonventionen är en del av den svenska grundlagen då RF hänvisar till den. Alltså kan man säga att detta egentligen är en tillämpning av SVENSK rätt.

 6. Anders!
  Du missar poängen. I europeisk rätt kan medborgaren överklaga ett felaktigt beslut/dom. I Enväldets och Rättspositivismens Sverige finns inte det.
  Det finns ett ”överprövningsinstitut”.
  Du får gå till samma byråkrati som kränkt din rätt, med mössan i hand, och begära rättelse. Har Du tur tar en överordnad byråkrat, med en gås oplockad med den underordnade byråkraten, och som inte räds att ”stöta sig”, hand om ditt ärende…
  Annars!
  Frågan här gäller vem som kan överklaga HDs felaktiga beslut. Att Åke Green skulle ha kunnat överklaga en f ä l l a n d e dom, är klart. Men kan åklagaren överklaga en friande? Det är inte givet.
  Observera att HDs påstående om att Europadomstolen k a n s k e skulle upphäva en fällande dom bara är ett påstående! Det finns ingenting som tyder på det. Det finns inga fall liknande Åke Green att åberopa. Och fallet Åke Green hade varit ett viktigt prejudikat – men nu får Europadomstolen kanske aldrig tillfälle och möjlighet att säga sitt.
  HD har satt sig över lagen.
  Och satt sig över gällande procedur: Tingsrätt => Hovrätt => HD => Europadomstol.
  Det borde vara möjligt att åberopa ”domvilla” eller något sådant.
  Observera! att HD inte anger några som helst skäl för sina påståenden. Och inte citerar ett ord ur de anförda domarna från Europadomstolen.
  Att Europadomstolen har försvarat grekiska pingstvänner mot statens och kyrkan, eller förföljda kurder mot den turkiska staten, har knappast relevans för fallet Åke Green.
  Det är inte Åke Greens mänskliga rättigheter som har kränkts.

 7. Och Sverige fälls ganska ofta i Europadomstolen för brott mot mänskliga rättigheter. Senast för ett par veckor sen.
  Men det får Du inte veta i svenska media.

 8. Kurt says:

  Walentin:
  ”Kanske kommer domstolen då ge honom rätt men då får vi på alla sätt veta att homosexuellas rättigheter inte är det samma som mänskliga rättigheter.”
  Nej men snälla nån, det är väl ändå så att vi har fått veta att homosexuella är som alla andra grupper, riktas inte hat mot dom så blir det inte en fällande dom.
  Hur mycket hot och hets finns det inte mot andra som inte, ja fega, sverige vågar göra nått emot, och där är det hot om, mord, våld och förföljelse. Där blir det inga skriverier om, men om nån säger att flera grupper av människor gör synd, och att synden sprider sig som en cancersvulst, då blir det ett jäkla rabalder.
  Åke har fortfarande inte försökt med uppvigling om hot eller våld på något sätt emot homosexuella eller andra sexuella varelser.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *