Riksåklagaren överklagar friande dom mot Åke Green


Sveriges Television meddelar nu att Riksåklagaren (RÅ) överklagar den friande domen mot pingstpastor Åke Green till Högsta domstolen. RÅ yrkar på att han ska dömas för hets mot folkgrupp.
Vi vill ha HD:s prövning av balansen mellan skyddet mot kränkning och yttrande- och religionsfriheten, säger riksåklagare Fredrik Wersäll.
Beskedet glädjer Homo som jobbar mot diskriminering pga sexuell läggning.
Green dömdes till en månads fängelse i tingsrätten för hets mot homosexuella i en predikan i Borgholm. Han friades senare av en oenig Göta hovrätt.
Rätten kom då fram till att Green inte varit ute efter att angripa homosexuella. Han hade tolkat bibeltexter utifrån sin trosuppfattning och ville försöka att påverka människors levnadssätt. RÅ gör en annan bedömning och anser att det behövs ett vägledande beslut.
Kränkande religiösa texter
Även om pastorn hänvisar till bibeltolkning är påståendena, enligt RÅ, oförenliga med lagens krav på tolerans mot olika samhällsgrupper. Det är inte svårt att finna näring i dag för djupt kränkande uttalanden mot olika folkgrupper i religiösa texter, påpekar RÅ.
Riksåklagaren anser också att pastorns syfte var att sprida sitt budskap även utanför församlingen genom att bjuda in massmedier till predikan och sända utskrifter av den till tidningar.
Homo håller med RÅ
Enligt RÅ har hovrätten övertolkat de avgöranden man hänvisat till från Europadomstolen för mänskliga rättigheter när det gäller religionsfrihet.
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning delar RÅ:s uppfattning att uttalandena uppfyller alla rekvisit om hets mot folkgrupp.
-Vi tycker inte att det ska vara tillåtet att hetsa mot homosexuella bara för att man säger amen efteråt, säger George Svéd, kanslichef och ställföreträdande Homo till TT
————————
Personligen anser jag det vara bra av RÅ att överklaga. Främst för att jag vill se pastorn dömd men också för att som det är nu är ju hela lagen om hets mot folkgrupp urvattnad om man bakom en bibel ska kunna säga vilken skit som helst.
Att kunna uttrycka sig hur som helst och gömma sig bakom religion är förlegat, fel och orättvist. Därför är det nu bra att Högsta Domstolen får ta hand om ärendet så att vi får klara riktlinjer att gå på.
Herr Green själv säger ju att han är beredd att gå till Europadomstolen om han förlorar i HD, vilket i sin tur betyder att denna cirkus inte är över på länge.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *